mot Độ hoàn thiện
chuẩn 5 sao
xem thêm
hai Độ hoàn thiện
chuẩn 5 sao
xem thêm
ba Độ hoàn thiện
chuẩn 5 sao
xem thêm
bon Độ hoàn thiện
chuẩn 5 sao
xem thêm
nam Độ hoàn thiện
chuẩn 5 sao
xem thêm
sau Độ hoàn thiện
chuẩn 5 sao
xem thêm
bay Độ hoàn thiện
chuẩn 5 sao
xem thêm
4
CENTRO SA HA DO VILLAGE
5
CENTRO SA HA DO VILLAGE
3
CENTRO SA HA DO VILLAGE
2
CENTRO SA HA DO VILLAGE
1
CENTRO SA HA DO VILLAGE
6
CENTRO SA HA DO VILLAGE
7
CENTRO SA HA DO VILLAGE

All project

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

 

 

 

Xem thêm →

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

 

 

 

Xem thêm →

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

 

 

 

Xem thêm →

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

 

 

 

Xem thêm →

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

 

 

 

Xem thêm →

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

 

 

 

Xem thêm →

 

 

không chỉ là ngôi nhà
MÀ CÒN LÀ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

khảo sát mặt bằng

KHẢO SÁT MẶT BẰNG

Đội ngũ tư vấn viên hàng đầu tiến hành khảo sát vị trí, căn hộ của quý khách, tham khảo các yêu cầu từ quý khách.

thiết kế duy nhất

THIẾT KẾ DUY NHẤT

Đội ngũ tư vấn viên hàng đầu tiến hành khảo sát vị trí, căn hộ của quý khách, tham khảo các yêu cầu từ quý khách.

kế hoạch sản xuất

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Đội ngũ tư vấn viên hàng đầu tiến hành khảo sát vị trí, căn hộ của quý khách, tham khảo các yêu cầu từ quý khách.

Hoàn thiện

HOÀN THIỆN

Đội ngũ tư vấn viên hàng đầu tiến hành khảo sát vị trí, căn hộ của quý khách, tham khảo các yêu cầu từ quý khách.

không chỉ là ngôi nhà
MÀ CÒN LÀ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

khảo sát mặt bằng

KHẢO SÁT MẶT BẰNG

Đội ngũ tư vấn viên hàng đầu tiến hành khảo sát vị trí, căn hộ của quý khách, tham khảo các yêu cầu từ quý khách.

thiết kế duy nhất

THIẾT KẾ DUY NHẤT

Đội ngũ tư vấn viên hàng đầu tiến hành khảo sát vị trí, căn hộ của quý khách, tham khảo các yêu cầu từ quý khách.

kế hoạch sản xuất

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Đội ngũ tư vấn viên hàng đầu tiến hành khảo sát vị trí, căn hộ của quý khách, tham khảo các yêu cầu từ quý khách.

Hoàn thiện

HOÀN THIỆN

Đội ngũ tư vấn viên hàng đầu tiến hành khảo sát vị trí, căn hộ của quý khách, tham khảo các yêu cầu từ quý khách.

về chúng tôi

Đi Đầu Trong Xu Hướng Thiết Kế

Được thành lập năm 2001, Nội Thất Gia Việt chuyên trang trí nội thất cho các công trình nhà ở và các công trình thương mại. Với đội ngũ thiết kế nhiều kinh nghiệm, các kỹ thuật viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực nội thất, Gia Việt là một trong những nhà cung cấp cuối cùng trong chuỗi cung ứng sản phẩm nội thất.

về chúng tôi

Đi Đầu Trong Xu Hướng Thiết Kế

Được thành lập năm 2001, Nội Thất Gia Việt chuyên trang trí nội thất cho các công trình nhà ở và các công trình thương mại. Với đội ngũ thiết kế nhiều kinh nghiệm, các kỹ thuật viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực nội thất, Gia Việt là một trong những nhà cung cấp cuối cùng trong chuỗi cung ứng sản phẩm nội thất.

Nhân sự

Architect interior

Trần Đặng Đăng Khoa

 

 

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

 

 

Architect interior

Trần Đặng Ngọc Anh

 

 

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

 

 

Architect interior

Trần Đặng Đăng Khoa

 

 

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

 

 

Architect interior

Trần Đặng Đăng Khoa

 

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

Architect interior

Trần Đặng Ngọc Anh

 

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

Architect interior

Trần Đặng Đăng Khoa

 

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

Architect interior

Trần Đặng Đăng Khoa

 

 

 

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

 

 

 

 

Architect interior

Trần Đặng Ngọc Anh

 

 

 

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

 

 

 

 

Architect interior

Trần Đặng Đăng Khoa

 

 

 

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.

 

 

 

 

Công trình đã thực hiện

Nội thất thương mại

Nội thất dịch vụ

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

 

Xem thêm →

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

 

Đà Nẵng center Building

 

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

 

Công trình đã thực hiện

Nội thất thương mại

Nội thất dịch vụ

Đà Nẵng center Building

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

Đà Nẵng center Building

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

Đà Nẵng center Building

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

 

Công trình đã thực hiện

Nội thất thương mại

Nội thất dịch vụ

Đà Nẵng center Building

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

Đà Nẵng center Building

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

Đà Nẵng center Building

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

Đà Nẵng center Building

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

Đà Nẵng center Building

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

Đà Nẵng center Building

 

duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet. duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

 

Xem thêm →

 

Tính Giá

  Dịch Vụ Bạn Cần

  Họ & Tên

  Email
  Điện Thoại

  Chi Tiết Yêu Cầu

  File bản vẽ thiết kế / hình ảnh mẫu muốn làm